Personal

Jörgen Johansson
Konstruktör / VD

070 53 09 668
jorgen.johansson@tdi-ab.se

Jan Andersson
Konstruktör / Produktutveckling

070 60 22 805
jan.andersson@tdi-ab.se

Johan Strid
Konstruktör / Simulering

072 07 58 598
johan.strid@tdi-ab.se

Nihad Karahasanovic
Konstruktör / Projektledning / Mätning

073 68 57 943
nihad@tdi-ab.se