Simuleringsprogram

Autoform är ett kraftfullt program för komplexa simuleringar. Förutom inom tillverkning och bygg/konstruktion så används programmet bland annat inom bil och flygindustrin.

Vi ser till att verktyget fungerar

Resultatet av simuleringen får vi fram storlek, materialåtgång, presskraft.

Vi kontrollerar att det håller

Utöver full funktionalitetskontroll så görs termisk analys och kontroll av sprickbildning.

Formbarhetsanalys

Här visas med hjälp av diagram och filmsekvenser händelseförloppet till verktygsgången.
Hela processen i verktyget säkerhetställs.
Har du ett avancerat verktyg är detta ett måste.

Spara/beräkna materialåtgång

Simuleringen visar materialåtgång. Ibland går det åt mer än beräknat, ibland mindre.
Vi optimerar. Att hitta lösningar för att spara material behöver vi inte förklara vinsten med.

Frågor? Kontakta mig

Johan Strid – Konstruktör
johan.strid@tdi-ab.se
0370-37 42 80